Om HSP

Vad är högkänslighet

Högkänslighet eller HSP (highly sensitive person) är ett medfött personlighetsdrag som psykologen och forskaren Elaine Aron myntade på 1990-talet. Ungefär 15-20% av jordens befolkning, jämnt fördelat mellan kvinnor och män, har detta drag liksom flertalet djurarter. Det är alltså inte en diagnos utan bara ett sätt att vara.

Kort sammanfattat har den högkänsliga människan en förmåga att uppfatta information som andra inte märker av, både vad som sker i omgivningen men även hur andra människor känner. Hen bearbetar och reflekterar över denna information på ett djupare plan, har stark magkänsla och uppfattar ofta det subtila i tillvaron.

 

 

Att ständigt fånga upp så mycket information och känslor utifrån, gör att den högkänsliga lätt blir överstimulerad och har stort behov av återhämtning.  Högkänsligheten har också många positiva sidor, man har lätt att se nya möjligheter och förmågan att känna av omgivningen så starkt kan ge fantastiska upplevelser!

Det har skrivits väldigt mycket bra om ämnet, så läs gärna mer på hogkanslighetsverige.se eller hsperson.com

Självtest hämtat från Högkänslighet Sverige

Svara ja eller nej i enlighet med hur du känner. Svara också ja om det stämmer något sånär. Svara nej om det inte stämmer särskilt bra eller om det inte stämmer alls. Svarar du ja på tolv eller fler av frågorna är du förmodligen en högkänslig person. Men inget psykologiskt test kan ge ett sådant tillförlitligt resultat att du bör basera ditt liv på det. Du kanske har svarat ja på endast en eller ett par av frågorna, men om dessa ja stämmer oerhört bra kan det också vara befogat att du kallar dig högkänslig. 

 • Är det vanligt att du känner ett behov av att ”dra dig tillbaka” när du varit ute bland mycket folk eller på stora fester?

 • Har du ofta känt att det är något ”fel” på dig?

 • Blir du lätt överväldigad av sinnesintryck, ljud, ljus, starka lukter?

 • Blir du lätt överstimulerad när det händer mycket runt omkring dig?

 • Hoppar du lätt till av plötsliga höga ljud eller annat som du inte är beredd på?

 • Har du lätt för att känna av hur andra mår?

 • Har du fått höra att du är ”överkänslig”, ”Tänk inte så mycket”, ”Ta inte åt dig så mycket” eller ”Vad du överreagerar”?

 • Har du svårt att se våldsamma och blodiga spelfilmer fastän du vet att det hela är på låtsas?

 • Anstränger du dig mycket för att inte göra fel eller glömma saker?

 • Funderar du ofta över existentiella frågor?

 • Är du bra på att entusiasmera och inspirera?

 • Kan du prestera extremt mycket under begränsad tid?

 • Är du en entreprenör?

 • Engagerar du dig lätt för mycket i andras problem?

 • Vill du göra saker i din egen takt och blir irriterad om du måste anpassa dig till någon som arbetar långsammare eller snabbare än du?

 • Har du ofta svårt att mentalt släppa saker som har hänt? Kan du grubbla över sådant du själv har gjort och vad andra att sagt? Har du svårt att gå vidare?

 • Känner du ofta intensiva känslor?

 • Blir du ofta mer ledsen än andra för småsaker samtidigt som du ofta kan känna intensiv lycka inför sådant som andra knappt lägger märke till?

 • Tycker du ibland att det är obegripligt att andra inte blir så berörda som du av olika saker, undrar du om de verkligen har sett samma film som du? Ser de inte skiftningarna i löven? Uppfattade de inte att den vi mötte var så ledsen?

 • Kan ditt humör svänga väldigt snabbt?

 • Drabbas du ofta av emotionella störtskurar, starka och snabbt övergående?

 • I kontakt med andra människor, kan dina känslor snabbt ändras t.ex. från ledsen till glad eller tvärtom?

Kontakta mig här

Vill du ställa en fråga eller boka ett möte. Eller kanske bara prata lite om högkänslighet. Kontakta mig här så ringer jag upp dig. 

5 + 4 =

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com